Poems of Thobile Maso

Phantsi Nge - Privatisation

A poem by Thobile Maso©2002 Thobile Maso

Imindeni iyathuthunjelwa
Laphel’igazi labasebenzi
 
Asiyifuni privatisation
Asinatyala ngokulwa i-privatisation
 
Isizwe siyabhonga
siphila kwilizwe le nxatshazo
Siphi siselo sethu semihla ngemihla
Siphi sonka sethu semihla ngemihla
 
Asiyifuni privatisation
Asinatyala ngokulwa i-privatisation
 
Izigilamkhuba naMasela
Zifuthanisel’ isizwe
Abaphangi babulal’ ubuntu
Basebenzi Zimpula zikalujaca
Phambili edabini
Wafumndeni Bafabasebenzi
Wafumphakathi Safisizwe
 
Asiyifuni privatisation
Asinatyala ngokulwa i-privatisation
 
Vulani ngcango zenkululeko
Bafa bantwana bethu
Umanyano ngamandla
Amandla ngawethu
 
Asiyifuni privatisation
Asinatyala ngokulwa i-privatisation

Return to top of page